November 8, 2008

Quality Score 2.0?

Filed under: AdWords Quality Score,Google Adwords — Tags: , — sorenj @ 3:37 pm

“Ny og forbedret” Quality Score.

Eller man kunne næsten være helt disco-agtig og kalde det for Quality Score 2.0 ;o)

Der har været en utrolig hype og mindst ligeså meget ængstelse omkring opdateringerne af Quality Score logaritmen, så jeg satte mig for at gå til bunds i sagen og hvad jeg har kunnet snuse mig frem til blandt de kloge hoveders aller klogeste så er beskeden klar:

Helt konkret er der blevet foretaget følgende ændringer af Quality Score:

A. Annoncepositions potentielle påvirkning af CTR er fjernet.
B. Kvalitets annoncer belønnes med placering i “Det gule felt” (over de organiske resultater).

Hvad betyder det så helt præcist?
Lad os kigge lidt på de 2 ændringer som er foretaget.

A. Annoncer i toppen har oftest en bedre QS end annoncerne i “bunden”, fordi top annoncerne er mere synlige overfor brugeren. For at udregne den mest præcise QS har Google opdateret logaritmen, hvorfor ovennævnte faktor delvist bliver bragt ud af spil. Eller sagt på en anden måde – CTR normaliseres ud fra annonceposition.

Det er en god ting! Fordi din CTR vurderes udfra din eksisterende annonceposition.

B. Annoncer af høj kvalitet ‘får muligheden’ for at blive eksponeret over de organiske søgeresultater – Det gule felt.
Google skriver (frit oversat):

Høj kvalitets annoncer får muligheden for at figurere over søgeresultaterne. Vi forbedrer også måden hvorpå vi beslutter hvilke annoncer, som skal vises i det gule felt over søgeresultaterne. Før i tiden, hvis annoncen med den højeste Ad Rank ikke levede op til kvalitetsgrænsen, vil denne annonce ikke blive vist i det gule felt. Med denne opdatering tillader vi annoncer, som overholder kvalitetsgrænsen, at blive vist over de organiske søgeresultater selvom det betyder at annoncen ‘hopper over’ de andre annoncer.

Super fedt!
Fordi, hvis din annonce overholder majoriteten af faktorer, som er bestemmende for din QS, så kan den ligge bedre end dine konkurrenters annoncer – også selvom de måske har en bedre CTR end du har!

Ergo hvis de samlede faktorer for din QS alle lever op til minimumskravene kan din annonce blive eksponeret i det gule felt.

Giver det mening?

Hvis du vil have mere baggrundsinformation omkring ovenstående kan du læse interviewet med Nick Fox (Google’s QS sherif) på SearchEngineLand.

Du kan også læse mit indlæg AdWords Quality Score fra A-Z, hvis du vil have det helt store forkromede overblik over QS.

October 28, 2008

AdWords Quality Score A-Z

Filed under: AdWords Quality Score,Google Adwords — Tags: , , , — sorenj @ 6:48 pm

Der er en fandens masse faktorer, som påvirker Google AdWords Quality Score (QS). Jeg vil i dette indlæg forsøge at gennemgå alle de “kendte” faktorer, der har indvirkning på en given kontos Quality Score. Vær opmærksom på at mange af de links du finder i dette indlæg linker til engelsksprogede sites.

Hvad er Quality Score?
Google formulerer Quality Score således (frit oversat fra engelsk):

Quality Score er en dynamisk variabel tildelt hvert af dine søgeord. QS udregnes ved brug af en række faktorer og måler hvor relevant dine søgeord er i forhold til dine annoncetekster og brugeres søgeforespørgsel (Search Query).

Sagt på en anden måde: Jo bedre QS du har jo større chance har du for at få dine annoncer vist i bedre positioner end dine konkurrenter og du kan sågar betale mindre per klik end de gør!!!

Rent numerisk går Quality Score fra 1-10, hvor 1 er “fyføj da” og 10 er “fabelagtig”.

Hvorfor er Quality Score vigtig?
Quality Score er vigtig fordi den bestemmer din annonceposition (Ad Rank). Dvs. Din annonceposition i henholdsvis søgeresultater (på engelsk: SERP, som står for Search Engine Results Page) og søgeresultaterne på Googles Content Network. Din annonceposition udregnes udfra følgende formular:

Ad Rank = ([søgeord/annoncegruppe] QS x Max. CPC)

Grunden til søgeord/annoncegruppe er i klammer skyldes adskillelsen af søgeord og annoncegruppe, hvor søgord benyttes til Search og Annoncegruppe benyttes til Content netværket.
Det betyder at man som udgangspunkt potentielt kan betale mindre end sine konkurrenter og ligge bedre placeret, som nævnt tidligere. I nogle tilfælde er det dermed smartere at øge sin QS frem for sit maximale bud.

Quality Score informationer. Tryk for stort billede.

Vil du se din Quality Score?

Hvilke faktorer er så med til bestemme din Quality Score?

1. CTR – Click Through Rate på Google.
Som udgangspunkt skelnes der mellem ‘total historik’ og ‘seneste historik’, hvor begge faktorer tages i betragtning. Dog vejer ‘seneste historik’ højere end ‘total historik’ – dvs. Dit søgeord kan altid “reddes”. Jeg har ikke kunne få ud af Google hvor meget ‘seneste historik’ egentlig dækker over, men et godt bud er 90 dage…

Det er vigtigt at understrege at CTR kun omfatter Google.dk/Google.com. CTR på søgenetværket (Googles partnersites, som serverer Google søgeresultater) er LIGEGYLDIG. Google.dk/Google.com er den eneste interface, som Google kan 100% kontrollere og dermed også det eneste sted hvor din CTR har betydning.

AdWords systemet “er klar over” at en annoncevisning på plads nummer 1 gennemsnitligt har en højere CTR end en annonce på plads nummer 5. Derfor bliver annoncører på 5 pladsen ikke straffet for at have en lavere CTR end annoncører på 1 pladsen.

Værdien af CTR er forskellig for søgeord. Søgeord med en QS på 2% kan vurderes som havende en god CTR hvis der eksempelvis er tale om flertydige søgeord, hvorimod andre søgeord med en lignende CTR vurderes havende en dårlig CTR. Forvirret? Jeg giver et eksempel:

Søgeordet ‘bukser’ er meget generelt og vil alt andet lige akkumulere mange visninger og få klik, da det valgte søgeord dækker over både træningsbukser, fløjlsbukser, cowboybukser, etc. og dermed anses en QS på 2% som værende god. I andre tilfælde vil en CTR på 2% vurderes som værende dårlig da søgeordet vurderes som ekstremt relevant for den konkrete søgning, som er foretaget.

2. Annoncetekster.
Inddeling af dine søgeord i annoncegrupper er ekstremt vigtig, så dine annoncetekster skal også hænge sammen med søgeordet som en bruger har indtastet. Det nytter ikke noget at du har søgeord, som slet ikke hænger sammen med din annoncetekst. Hvis nogen søger efter ‘saddel til heste’ nytter det ikke noget at der kommer en annonce op for en rideskole. Der skal være en rød tråd imellem søgeord og annoncetekst. Brug af søgeordet i teksten er eksempelvis positivt. Du kan også benytte dig af Dynamic Keyword Insertion, hvor annoncen automatisk indsætter brugerens valgte søgeord i annoncen. Læs om brugen af DKI her.

3. Landingpage.
Landingpage er den side en bruger bliver sendt hen til når han/hun trykker på din annonce. Google ser søgere som brugere og deres filosofi er at brugerne skal have en god oplevelse ved brug af Google. Derfor vurderes din landingpage også når din QS skal udregnes. Landing page skal derfor, ligesom din annoncetekst, give en god brugeroplevelse, indeholde søgeordet eller omhandle søgeordets tema. Desuden skal landing page ligeledes give brugeren en unik oplevelse. Sagt på en anden måde – hver gang nogen søger leder de efter svar. Giver din landing page svaret?

Stil dig selv følgende spørgsmål når du overvejer din landing page:

  • Er indholdet relevant i forhold til søgeordet?
  • Er indholdet unikt?
  • Kan indholdet på siden relateres til søgningen?

4. Konto Quality Score.
Hele din kontos QS benyttes i formlen, som udregner dine søgeords QS, hvorfor det er vigtigt at tænke over kontoens samlede QS. Alle dine søgeords visninger og kliks kan du “gange” op i ét tal – din konto QS. Dermed kan mange søgeord, som ikke performer, være med til at underminere din kontos QS.

5. Andre relevante faktorer
“Der er over 100 forskellige faktorere som kan påvirke Quality Score. Dette er ikke ensbetydende med at alle faktorer benyttes ved udregning af QS” – Unavngiven Google programmør.

Disse faktorer er oftest faktorer som du i større eller mindre (mest mindre) ikke er i stand til at kontrollere, hvorfor man lige skal tage ovennævnte (ganske upræcise) udsagn med et gran salt.

Google opdaterer ofte AdWords systemet, hvilket betyder der også jævnligt kommer nye oplysninger frem omkring værdien af QS, samt hvilke faktorer der bestemmer QS. Følg med i fremtiden da jeg vil holde nøje øje med hvad der sker på denne front.

Powered by WordPress