November 8, 2008

Quality Score 2.0?

Filed under: AdWords Quality Score,Google Adwords — Tags: , — sorenj @ 3:37 pm

“Ny og forbedret” Quality Score.

Eller man kunne næsten være helt disco-agtig og kalde det for Quality Score 2.0 ;o)

Der har været en utrolig hype og mindst ligeså meget ængstelse omkring opdateringerne af Quality Score logaritmen, så jeg satte mig for at gå til bunds i sagen og hvad jeg har kunnet snuse mig frem til blandt de kloge hoveders aller klogeste så er beskeden klar:

Helt konkret er der blevet foretaget følgende ændringer af Quality Score:

A. Annoncepositions potentielle påvirkning af CTR er fjernet.
B. Kvalitets annoncer belønnes med placering i “Det gule felt” (over de organiske resultater).

Hvad betyder det så helt præcist?
Lad os kigge lidt på de 2 ændringer som er foretaget.

A. Annoncer i toppen har oftest en bedre QS end annoncerne i “bunden”, fordi top annoncerne er mere synlige overfor brugeren. For at udregne den mest præcise QS har Google opdateret logaritmen, hvorfor ovennævnte faktor delvist bliver bragt ud af spil. Eller sagt på en anden måde – CTR normaliseres ud fra annonceposition.

Det er en god ting! Fordi din CTR vurderes udfra din eksisterende annonceposition.

B. Annoncer af høj kvalitet ‘får muligheden’ for at blive eksponeret over de organiske søgeresultater – Det gule felt.
Google skriver (frit oversat):

Høj kvalitets annoncer får muligheden for at figurere over søgeresultaterne. Vi forbedrer også måden hvorpå vi beslutter hvilke annoncer, som skal vises i det gule felt over søgeresultaterne. Før i tiden, hvis annoncen med den højeste Ad Rank ikke levede op til kvalitetsgrænsen, vil denne annonce ikke blive vist i det gule felt. Med denne opdatering tillader vi annoncer, som overholder kvalitetsgrænsen, at blive vist over de organiske søgeresultater selvom det betyder at annoncen ‘hopper over’ de andre annoncer.

Super fedt!
Fordi, hvis din annonce overholder majoriteten af faktorer, som er bestemmende for din QS, så kan den ligge bedre end dine konkurrenters annoncer – også selvom de måske har en bedre CTR end du har!

Ergo hvis de samlede faktorer for din QS alle lever op til minimumskravene kan din annonce blive eksponeret i det gule felt.

Giver det mening?

Hvis du vil have mere baggrundsinformation omkring ovenstående kan du læse interviewet med Nick Fox (Google’s QS sherif) på SearchEngineLand.

Du kan også læse mit indlæg AdWords Quality Score fra A-Z, hvis du vil have det helt store forkromede overblik over QS.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress